Cenový výměr

 

CENOVÝ VÝMĚR KLUBOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ TENISU A ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE

A VÝMĚR HODINOVÉ SAZBY ZA PRONÁJEM KURTU PRO HOSTY
PLATNÝ NA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12.

VYDAL VÝKONNÝ VÝBOR TENISOVÉHO KLUBU

 

 

Jednorázový vstupní klubový poplatek         pro dospělého:                          3 000,- Kč
                                                                                  pro nedospělého:                     1 000,- Kč

 

 

KATEGORIE

KLUBOVÝ PŘÍSPĚVEK TENIS

ČLENSKÝ TJ SOKOL

CELKEM:

dospělí

4000

400

4400

důchodci

2150

200

2350

dorost

3000

200

3200

žáci

2150

200

2350

členové výboru a kap. druž.

1800

400

2200

člen tenisové akademie

 

200

200

 

* pro hráče závodních družstev klubu všech kategorií je roční poplatek 400 Kč za registraci ČTS do soutěží Pražského tenisového svazu

* klubové a členské příspěvky/registrace ČTS jsou splatné od 1. 1. do 31. 1.  v hotovosti nebo převodem na účet 4950500349/0800
 

 

CENÍK TENISOVÁ AKADEMIE

 

Letní období: květen–září

 

Počet hráčů

Cena za 1 hod pro 1 hráče

Individuálně s trenérem

600 Kč/hod

2 hráči s trenérem

350 Kč/hod

3 hráči s trenérem

250 Kč/hod

 

 

Zimní období: říjen–duben

 

Počet hráčů

Cena za 1 hod pro 1 hráče

Individuálně s trenérem

890 Kč/hod

2 hráči s trenérem

480 Kč/hod

3 hráči s trenérem

350 Kč/hod

 

Uvedené částky zahrnují kurt, trenéra a míče

V ceně není započítán roční členský příspěvek TJ SOKOL 200 Kč

 

 

 

KONDIČNÍ PŘÍPRAVA

  •  

 

 

CENOVÝ VÝMĚR ČASOVÉHO NÁJMU KURTU

 

Letní období: květen–září

PO – PÁ

8-14 h: 200 Kč

14-21 h: 240 Kč

 

SO – NE

8-21 h: 200 Kč

 

 

 

Zimní období: říjen–duben

PO – PÁ

8-13 h: 320 Kč

13-15 h: 370 Kč

15-21 h: 470 Kč

SO – NE

8-21 h: 340 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKOUPENÍ KREDITU

 

K zakoupení kreditu musí HRÁČ-HOST vyplnit identifikační kartu s uvedením jména, příjmení, adresy, tel. a mailové spojení (GDPR).

HRÁČ-HOST si může po zaplacení kreditu  v hotovosti nebo na účet klubu vložit maximálně jednu rezervaci dopředu a to nejdéle  na dvě hodiny prostřednictvím správce osobně nebo na tel: 739 937 162, nebo na e-mail: info@tenishornipocernice.cz

Po zapsání hráče správcem do seznamu hostů mu bude vygenerován přístupový kód a má možnost využívat online rezervační systém a blokovat si kurt ke hře, vždy na celé hodiny:

online rezervace kurtů na adrese: http://www.onlinehq.cz/r/courtst.php?den=5&mesic=2&rok=2017&set=1&klub=19

 

 

PRAVIDLA ZRUŠENÍ REZERVACE

 

Pokud má HRÁČ-HOST rezervované hodiny a nezruší tuto rezervaci MINIMÁLNĚ den předem do 18 hodin (kurt může využít další zájemce), HODINA mu PROPADÁ. Hodiny je možné rušit online nebo telefonicky na 739 937 162. V případě deště není třeba rezervaci rušit, kredit vám bude opět načten. Během hry při dešti se 30 minut a více považuje za vyčerpanou hodinu.

Pokud má HRÁČ-ČLEN KLUBU rezervované hodiny a nezruší tuto rezervaci minimálně den předem do 18 hodin, bude následovat
jedno napomenutí, hodina bude evidována a při následné návštěvě vymáhána k zaplacení. Při opětovném nezrušení rezervace dochází ke zrušení dlouhodobé rezervace. Při opětovném nezrušení další hodiny včas vám bude odebrán přístup do online systému. Jeho obnovení je zpoplatněno Kč 500.