Podmínky Tenisové akademie

Podmínky Tenisová Akademie Sokol Horní Počernice

 

 1. Před zahájením tréninkového procesu je potřeba vyplnit přihlášku do tenisové akademie a podepsat rodičem nebo zákonným zástupcem zdravotní způsobilost dítěte a souhlas s podmínkami TA Horní Počernice. Přihlášku naleznete pod nabídkou Dokumenty TA v této sekci webových stránek
  Vyplněnou přihlášku zasílejte na akademie@tenishornipocernice.eu nebo odevzdejte vyplněnou u správce Karel Mareš
   
 2. Rozvrh tréninků je k dispozici pod nabídkou Rezervace Online v této sekci webových stránek
   
 3. Tréninky je nutné uhradit vždy před započetím účtovacího cyklu dle vzájemně odsouhlaseného rozvrhu. Úhrada bude provedena na základě e-mailem zaslané zálohové faktury. Nebude-li platba provedena řádně a včas bez předchozí dohody, bude hráč z TA vyřazen. Po uplynutí každého zúčtovacího období bude provedeno vyúčtování a přeplatky či nedoplatky vzniklé např. změnou počtu dětí ve skupince či zrušením tréninku ze strany TA Horní Počernice budou vypořádány. Rozvrh je závazný a stálý pro období od 1. září do 30. června.

Účtování – Letní období

září, květen, červen účtujeme vždy realitu, co bylo odehráno po měsíci

Účtování – Zimní období ( hala )

            říjen - duben – začátkem října obdržíte mailem přesný rozpis hodin na zimní období

            plus rozpis zálohových faktur na zimní období

 

            Období, kdy tenisová akademie neprobíhá:

            O svátcích 28.10., 17.11. 2021

            O vánočních svátcích 27. 12. – 31.12.2021

            Silvestr  31.12.2021  -   3.1.2022

            Velikonoce 15.4.-18.4.2021

            Letní prázdniny  1. 7. – 31. 8.2021

 1. Během letních prázdnin není pevný rozvrh, ale akademie hraje. Hráči si mohou tréninky domluvit individuálně se svými trenéry. A budeme dělat příměstské kempy.
 1. Rodiče či zákonný zástupce zajistí svému dítěti nezbytné pomůcky pro hodiny TA (např. dostatek pití, švihadlo, zápisník, tenisovou raketu).
 1. Jedna hodina tenisové akademie trvá 55 minut. Hráč je povinen se dostavit na místo konání hodiny 5 minut před jejím zahájením. Po celou dobu tréninku je přítomen trenér a ze strany TA Horní Počernice budou zajištěny nezbytné pomůcky pro hladký průběh hodin TA (např. tenisové míče, sítě, další pomůcky apod.) 
 1. V případě špatného počasí během jarního a podzimního období se netrénuje a hodiny budou po domluvě s trenéry nahrazeny. Pokud započatý trénink přeruší např. déšť, náhrada se neuskutečňuje (resp. peníze se nevrací).
 1. TA Horní Počernice si vyhrazuje právo zrušit ze závažných důvodů tréninkovou hodinu TA. Pokud se tak stane, rodiče či zákonný zástupce budou okamžitě informováni prostřednictvím telefonu, sms či e-mailu.
 1. Náhrady
 • Tréninková hodina se omlouvá přímo svému trenérovi, a to formou sms zprávy
 • Tréninková hodina se omlouvá 24 hodin dopředu, jakmile se překročí stanovený limit pro odhlášení hodiny, nevzniká nárok na náhradu
 • Každý hráč má nárok na náhradu u hodin ve dvojci za zimní sezónu v celkovém počtu 7.hodin, v případě dalších hodin lze pouze po dohodě s trenérem
 • Sólové hodiny mohou být nahrazeny po dohodě s trenérem všechny
 • Možnosti náhrady odhlášených hodin prosím řešte přímo se svým trenérem, který povede evidenci v rezervačním systému

 

 1. TA Horní Počernice si vyhrazuje právo změny trenéra (tzv. záskok) na hodinu TA bez předchozího upozornění hráčů, a to např. z důvodu pracovní neschopnosti stávajícího trenéra. 
 1. Rodiče v žádném případě nezasahují trenérům do hodin (po dohodě s trenérem je možná konzultace).
 1. Při sestavování nového rozvrhu (zimního a jarního) je potřeba komunikovat s trenéry. Při tvoření vhodných skupinek se zohledňují časové možnosti hráčů a výkonnost.