Podmínky Tenisové akademie

Podmínky Tenisové akademie (TA) Horní Počernice

Platné od 2. 9. 2019 do 30. 6. 2020

 

 1. Před zahájením tréninkového procesu je potřeba vyplnit přihlášku do tenisové akademie a podepsat rodičem nebo zákonným zástupcem zdravotní způsobilost dítěte a souhlas s podmínkami TA Horní Počernice. Přihlášku naleznete pod nabídkou Dokumenty TA v této sekci webových stránek
  Vyplněnou přihlášku zasílejte na akademie@tenishornipocernice.eu
   
 2. Rozvrh tréninků je k dispozici pod nabídkou Rozvrh v této sekci webových stránek

   
 3. Tréninky je nutné uhradit vždy před započetím účtovacího cyklu dle vzájemně odsouhlaseného rozvrhu. Úhrada bude provedena na základě e-mailem zaslané zálohové faktury. Nebude-li platba provedena řádně a včas bez předchozí dohody, bude hráč z TA vyřazen. Po uplynutí každého zúčtovacího období bude provedeno vyúčtování a přeplatky či nedoplatky vzniklé např. změnou počtu dětí ve skupince či zrušením tréninku ze strany TA Horní Počernice budou vypořádány. Rozvrh je závazný a stálý pro období od 1. září do 30. června. V průběhu jednoho účtovacího období není možné děti odhlásit, děti si mohou vybrat náhrady v souladu s podmínkami náhradového systému.

 

Tři účtovací cykly:

září, říjen, listopad, prosinec (4 měsíce)

leden, únor, březen, duben (4 měsíce)

květen, červen (2 měsíce)

 

            Období, kdy tenisová akademie neprobíhá:

            O vánočních svátcích 24. 12. – 26.12.

            Silvestr  31.12. a Nový rok 1.1.

            Letní prázdniny  1. 7. – 31. 8.

 

 1. Během letních prázdnin není pevný rozvrh, ale akademie hraje. Hráči si mohou tréninky domlouvit individuálně se svými trenéry.

 

 1. Rodiče či zákonný zástupce zajistí svému dítěti nezbytné pomůcky pro hodiny TA (např. dostatek pití, švihadlo, zápisník, tenisovou raketu).

 

 1. Jedna hodina tenisové akademie trvá 55 minut. Hráč je povinen se dostavit na místo konání hodiny 5 minut před jejím zahájením. Po celou dobu tréninku je přítomen trenér a ze strany TA Horní Počernice budou zajištěny nezbytné pomůcky pro hladký průběh hodin TA (např. tenisové míče, sítě, další pomůcky apod.) 

 

 1. V případě špatného počasí během jarního a podzimního období se netrénuje a hodiny budou po domluvě s trenéry nahrazeny. Pokud započatý trénink přeruší např. déšť, náhrada se neuskutečňuje (resp. peníze se nevrací).

 

 1. TA Horní Počernice si vyhrazuje právo zrušit ze závažných důvodů tréninkovou hodinu TA. Pokud se tak stane, rodiče či zákonný zástupce budou okamžitě informováni prostřednictvím telefonu, sms či e-mailu.

 

 1. Náhradový systém:
 • náhrady tvoříte vy sami tím, že hráče omlouváte v rezervačním systému Roger (dále Roger)
 • ke každému hráči přihlášenému v tenisové akademii budou poskytnuty zákonným zástupcům přístupové údaje do Rogeru a manuál, jak děti odhlašovat a vybírat náhrady
 • pokud děti neomluvíte v Rogeru, žádná náhrada nevznikne
 • náhrady lze vybrat pouze v průběhu jedné sezóny, která začíná 1. září a končí 30. června následujícího roku
 • hráč má nárok pouze na náhrady, jejichž výběr umožňuje Roger
 • tréninky se již neomlouvají trenérům, ale pouze přes Rogera
 • v případě špatného počasí zapíší trenéři náhrady do rezervačního systému

 

 1. TA Horní Počernice si vyhrazuje právo změny trenéra (tzv. záskok) na hodinu TA bez předchozího upozornění hráčů, a to např. z důvodu pracovní neschopnosti stávajícího trenéra.

 

 1. Rodiče v žádném případě nezasahují trenérům do hodin (po dohodě s trenérem je možná konzultace).

 

 1. Při sestavování nového rozvrhu (zimního a jarního) je potřeba komunikovat s trenéry. Při tvoření vhodných skupinek se zohledňují časové možnosti hráčů a výkonnost.