Podmínky Tenisové akademie

Podmínky Tenisová Akademie Sokol Horní Počernice 2023-2024

 

 1. Před zahájením tréninkového procesu je potřeba vyplnit přihlášku do tenisové akademie a podepsat rodičem nebo zákonným zástupcem zdravotní způsobilost dítěte a souhlas s podmínkami TA Horní Počernice. Přihlášku naleznete pod nabídkou Dokumenty TA v této sekci webových stránek
  Vyplněnou přihlášku zasílejte na petr.luxa@gmail.com nebo odevzdejte vyplněnou u správce nebo u svého trénéra
   
 2. Rozvrh tréninků je k dispozici pod nabídkou Rezervace Online v této sekci webových stránek
   
 3. Tréninky je nutné uhradit vždy do 10.tého následujícího měsíce dle předem odsouhlaseného účtovacího cyklu. Cyklem se rozumí období od 1. září do 30. června. Tréninkový cyklus se platí měsíčně dle skutečných odehraných hodin. Úhrada bude provedena na základě e-mailem zaslaného vyúčtování. Nebude-li platba provedena řádně a včas bez předchozí dohody, bude hráč z TA vyřazen a klub bude pohledávku vymáhat právně. Po uplynutí každého zúčtovacího období bude provedeno vyúčtování vzniklé např. změnou počtu dětí ve skupince. Rozvrh je závazný a stálý pro období od 15. září do 30. června.

Účtování – odehraných hodin

Odehrané hodiny se účtují vždy po odehraném měsíci a to do 10ho každého následujícího měsíce

 

            Období, kdy tenisová akademie neprobíhá:

            O svátcích 28.10., 17.11. 2023

            O vánočních svátcích 24. 12. – 1.1.2023

            Velikonoce 1.4.-4.4.2024

            Letní prázdniny  1. 7. – 31. 8.2024

 1. Během letních prázdnin není pevný rozvrh, ale akademie hraje. Hráči si mohou tréninky domluvit individuálně se svými trenéry. A budeme dělat příměstské kempy.
 1. Rodiče či zákonný zástupce zajistí svému dítěti nezbytné pomůcky pro hodiny TA (např. dostatek pití, švihadlo, zápisník, tenisovou raketu).
 1. Jedna hodina tenisové akademie trvá 55 minut. Hráč je povinen se dostavit na místo konání hodiny 5 minut před jejím zahájením. Po celou dobu tréninku je přítomen trenér a ze strany TA Horní Počernice budou zajištěny nezbytné pomůcky pro hladký průběh hodin TA (např. tenisové míče, sítě, další pomůcky apod.) 
 1. V případě špatného počasí během jarního a podzimního období se netrénuje a hodiny budou po domluvě s trenéry nahrazeny. Pokud započatý trénink přeruší např. déšť, náhrada se neuskutečňuje (resp. peníze se nevrací).
 1. TA Horní Počernice si vyhrazuje právo zrušit ze závažných důvodů tréninkovou hodinu TA. Pokud se tak stane, rodiče či zákonný zástupce budou okamžitě informováni prostřednictvím telefonu, sms či e-mailu.
 1. Náhrady
 • Tréninková hodina se omlouvá přímo svému trenérovi, a to formou sms zprávy
 • Tréninková hodina se omlouvá 24 hodin dopředu, jakmile se překročí stanovený limit pro odhlášení hodiny, nevzniká nárok na vrácení peněz
 • Náhrady tento rok nebudeme akceptovat, buďto se hodina zruší celá, nebo se částka rozpočítá mezi počet dětí, které na hodině zůstanou.
 • Sólo hodiny jsou jednoduché, odhlásíte se a nic neplatíte
 • Hodiny ve dvou, třech, čtyřech bude záležet na rodičích jak se domluví? V případě, že je jeden ze dvou nemocný, je potřeba zaplatit celou hodinu, nebo se celá hodina musí zrušit dle platných podmínek naší tenisové akademie

Vysvětlení – v minulosti se nám opravdu často stávalo, že se děti omlouvají z hodin a požadují náhradu, bohužel ale daná hodina probíhá a trenér a kurt se musí zaplatit. Klubu pak vznikají další více náklady, které pak zatěžují chod klubu. V případě detailnějšího vysvětlení mě prosím neváhejte kontaktovat na tel.737215013

 

 1. TA Horní Počernice si vyhrazuje právo změny trenéra (tzv. záskok) na hodinu TA bez předchozího upozornění hráčů, a to např. z důvodu pracovní neschopnosti stávajícího trenéra. 
 1. Rodiče v žádném případě nezasahují trenérům do hodin (po dohodě s trenérem je možná konzultace).
 1. Při sestavování nového rozvrhu (zimního a jarního) je potřeba komunikovat s trenéry. Při tvoření vhodných skupinek se zohledňují časové možnosti hráčů a výkonnost.

 

 Jméno hráče ……………………………                               …………………………….                                       

 Dne ……………………………………                                  Podpis zákonného zástupce

 

Ke stažení zde